Projekt Håll Havet Rent - återvinning av marint skräp

projekt flode
ANTAL BÅTAR
23 st
ÅTERVUNNET SKRÄP
71 ton
PROJEKTMÅNADER
36

Projektet Håll Havet Rent syftar till att, med hjälp av yrkesfisket i Bohuslän och ett flertal andra aktörer, återvinna kasserade fiskeredskap, samt annan oljebaserad plast ur havet. Projektet administreras av Fiskareföreningen Norden på Smögen.