skrap1

Varje år hamnar enorma mängder marint skräp i haven. En del hamnar på kusterna, men det mesta flyter runt ute på havet för att slutligen sjunka till botten. Bohuslän har en av de skräpigaste kuststräckorna i Europa, vilket kan förklaras av havsströmmar som träffar just detta område och av det skräp som bland annat privata och kommersiella båtar och fartyg lämnar efter sig.