dod fagelNedskräpningen är ett allvarligt hot mot marina däggdjur, miljö, turism, sjöfart och yrkesfiske. Var tredje havsfågel äter plast i tron att det är föda och de överblivna fisknät som gått förlorade i havet, så kallade “spökgarn”, orsakar stort lidande för djur som fastnar i det.

Genom mekaniska stötar mot stenar och stränder och med påverkan av UV-strålning, mals oljebaserat skräp (plast) med tiden ner till så kallad “microplast”, som inte går att upptäcka med blotta ögat. Forskning indikerar att de kemikalier som finns i plasten tas upp och stannar kvar i till exempel fiskarnas vävnad där de riskerar att ge skador i celler och orsaka giftiga effekter.

Det marina skräpet är dessutom kostsamt för svenska västkustfiskare eftersom föremål kan fastna i fiskarnas redskap och förstöra dem.