• 90% av skräpet tar 100 år eller längre att bryta ned
  • Ca 8 000 kubikmeter skräp flyter iland i Bohuslän per år
  • Skräprelaterade skador på redskap och fartyg kostar svenska västkustfiskare ca 10 miljoner kronor/år
  • Omkring 80% av skräpet består av plastföremål
  • På bohuskusten finns i genomsnitt 1 200 skräpföremål per 100 meter strandsträcka