tralfiskareSom ett led i att skapa ett renare, friskare och levande hav, driver Fiskareföreningen Norden ett miljöprojekt - Håll Havet Rent.

Projektet ska ge yrkesfiskare möjlighet att, vid ankomst till hamn, på ett enkelt och smidigt sätt kunna kasta och sortera marint skräp som har fastnat i trål och fiskeredskap, samt även kasserade fiskeredskap såsom trålar, nät och tampar.

Projektet har fått uppstarts stöd av Havs & Vattenmyndigheten och nu drivs projektet vidare av Norden. 

Ett flertal av Norra Bohusläns hamnar innefattas av projektet, där både privata aktörer och kommuner samverkar för att lösa logistik och hantering. I varje hamn ska det finnas två containrar - en för oljebaserat plastskräp såsom plastbackar, trålrester och bojar, och en container för övrigt marint skräp. Fiskareföreningen Norden hämtar upp yrkesfiskarnas insamlade oljebaserade plastskräp och tar med det för grovsortering vid FF Nordens kaj. Där de vid behov, ytterligare sorterar och rensar det oljebaserade skräpet från övrigt skräp, för vidare transport till en plaståtervinningsfabrik. Övrigt skräp, dvs sådant som inte består av plast, hämtas upp i fiskehamnar av ansvarigt renhållningsbolag.

Projektet har möjlighet att hämta kasserade fiskredskap längs hela Sveriges kust samt insjöar.

projektflode bla

Intresset för återvunnet material och plast från havet ökar för varje år och det finns flera initiativ som pekar på ett ökat engagemang i frågan.

KARUN - Solglasögon som är till 100 % tillverkade av återvunnet fisknät. "The world´s first sunglasses made with recycled fishing nets and love for nature"

ADIDAS - visade sommaren 2015 upp ett par protoypskor med sulor av återvunnen plast från havet.

G-STAR, Bionic Yarn, Parley for the Oceans och musikern Pharrell Williams har tagit fram en klädkollektion kallad RAW for the oceans. Varje plagg har konstruerats av innovativt Bionic Yarn - en stark, högpresterande fiber tillverkad av återvunnen havsplast för att bekämpa det globala problemet med plastföroreningar.

VOLKERWESSELS - Ett nederländskt företag, tror på återvunnen plast i framtidens vägar och har tillsammans med staden Rotterdam inlett ett projekt som går ut på att testa återvunnen plast som bland annat fiskats upp från världens hav.adidas shoeraw pharellvolkerwessels