tralfiskareSom ett led i att skapa ett renare, friskare och levande hav, driver Fiskareföreningen Norden ett miljöprojekt - Håll Havet Rent.

Projektet ska ge yrkesfiskare möjlighet att, vid ankomst till hamn, på ett enkelt och smidigt sätt kunna kasta och sortera marint skräp som har fastnat i trål och fiskeredskap, samt även kasserade fiskeredskap såsom trålar, nät och tampar.

Projektet har fått uppstarts stöd av Havs & Vattenmyndigheten och nu drivs projektet vidare av Norden.