Ett flertal av Norra Bohusläns hamnar innefattas av projektet, där både privata aktörer och kommuner samverkar för att lösa logistik och hantering. I varje hamn ska det finnas två containrar - en för oljebaserat plastskräp såsom plastbackar, trålrester och bojar, och en container för övrigt marint skräp. Fiskareföreningen Norden hämtar upp yrkesfiskarnas insamlade oljebaserade plastskräp och tar med det för grovsortering vid FF Nordens kaj. Där de vid behov, ytterligare sorterar och rensar det oljebaserade skräpet från övrigt skräp, för vidare transport till en plaståtervinningsfabrik. Övrigt skräp, dvs sådant som inte består av plast, hämtas upp i fiskehamnar av ansvarigt renhållningsbolag.

Projektet har möjlighet att hämta kasserade fiskredskap längs hela Sveriges kust samt insjöar.

projektflode bla